THƯỞNG MỖI NGÀY TẠI SLOT GIÚP BẠN MAY MẮN HƠN CÙNG FUN88

Khuyến mãi Fun88

Chương trình khuyến mãi hoàn trả này bắt đầu vào từ lúcTừ 01/08/2021 (00:00 GMT+8) và kết thúc vào ngày 31/08/2020 (23:59 GMT+8) ,chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên chơi với tiền VND.

Sản phẩm:  PT Slot

Chi tiết thưởng người chơi được hưởng

 • Thành viên sẽ được nhận 8% Thưởng SOS trên số tiền thua tại  PT Slot tính từ khi đăng ký tham gia nhận thưởng đến trước đó 24 tiếng.
 • Thành viên cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để đăng ký nhận thưởng SOS:
 • Có tham gia cược slot tại Fun88 (PT Slot).
 • Tổng số dư tài khoản PT Slot nhỏ hơn hoặc bằng 3,000 VNĐ.
 • Thua tối thiểu 2,000,000 VNĐ tại PT Slot, được tính dựa trên hai công thức:

  Công thức 1: Tổng số tiền gửi – Tổng số tiền rút lớn hơn hoặc bằng 2,000,000 VNĐ
  Công thức 2: Tổng số tiền chuyển vào tài khoản  PT Slot – Tổng số tiền chuyển ra khỏi tài khoản PT Slot lớn hơn hoặc bằng 2,000,000 VNĐ
  Thành viên phải đáp ứng được điều kiện trong CẢ HAI công thức. Giá trị nào nhỏ hơn sẽ được sử dụng để tính thưởng SOS.

Cách tham gia chương trình khuyến mãi

 • Thời gian được tính là 24 tiếng trước đó tính từ khi đăng ký nhận thưởng hoặc từ lần đăng ký thành công trước đó, tùy thuộc vào thời gian nào gần hơn.
 • Tiền thưởng tối đa cho mỗi lần đăng ký là 2,000,000 VNĐ
 • Tiền thưởng tối đa mỗi ngày là 3,500,000 VNĐ.
 • Để đăng ký tham gia, thành viên chỉ cần nhấn vào nút “Nhận Khuyến Mãi” ở Khuyến mãi này trên Fun88

Điều kiện và cơ cấu chương trình khuyến mãi

 • Thưởng SOS sẽ được cập nhật vào tài khoản Trò Chơi của thành viên trong vòng 1 tiếng kể từ khi đăng ký nhận thưởng thành công. Tiền tại tài khoản Trò Chơi sẽ tạm thời bị khóa lại, không thể chuyển khoản ra ngoài cho đến khi tài khoản được mở khóa.
  *Thành viên có thể chuyển khoản vào tài khoản Trò Chơi sau khi nhận thưởng SOS nhưng toàn bộ số tiền được chuyển vào cũng sẽ bị khóa, không được chuyển ra ngoài cho đến khi tài khoản được mở khóa.
 • Tại thời điểm khi đơn đăng ký nhận thưởng của thành viên được gửi thành công, tất cả các phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản PT Slot, bao gồm các trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy. Tiền thưởng mà thành viên đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.
  **Vui lòng kiểm tra trạng thái tiền thưởng của bạn trước khi tham gia nhận thưởng SOS. Fun88 sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp tiền thưởng bị hủy do đăng ký Thưởng SOS.
 • Khi thành viên đã nhận được tiền thưởng SOS, thành viên cần phải đạt doanh thu tối thiểu tại Trò Chơi bằng 8 lần tiền thưởng SOS để mở khóa cho tài khoản Trò Chơi fun88.
  Trường hợp số dư tại tài khoản Trò Chơi thấp hơn hoặc bằng 3,000 VNĐ, thành viên chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản.
 • Tiền thưởng từ khuyến mãi này cần trải qua MỘT lần cược trước khi rút ra.
 • Doanh thu tại card games, table games và game Câu Cá không được áp dụng cho khuyến mãi này.
 • Mọi quy định chung về CTKM của nhà cáI đều sẽ được áp dụng triệt để.
 • Các quy định chung về chương trình khuyến mãi fun88 promotion được áp dụng.

Truy cập link fun88 sau đây để đăng ký nhanh nhất: