Hướng dẫn chơi Baccarat tại nhà cái casino CMD368

Tái Sinh Tiền Vốn Thưởng Tối Đa Đến 5.000.000VND Cùng Cmd368

Khuyến mãi Cmd368

Chi tiết thưởng chương trình khuyến mãi

Khuyến mãi này chỉ dành cho Thành Viên Cũ tham gia đặt cược tại THỂ THAO và có hiệu lực từ ngày 01/03/2020, 00:00 (GMT + 8)

Hướng dẫn chơi Baccarat tại nhà cái casino CMD368

  • Chương trình khuyến mãi này có giá trị dành cho các thành viên có đăng ký tiền tệ Cmd368 là VND.
  • Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho THỂ THAO và không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi hiện hành nào khác.
  • Thành viên yêu cầu khuyến mãi cần có Tổng Thắng/Thua hiệu lực mới có thể tính là hợp lệ tham gia khuyến mãi, chỉ những vé cược đã được thanh toán mới được tính vào Tổng Thắng/Thua hợp lệ. Các vé cược đang Chờ, cược Hòa, cược Hai Bên, Từ Chối/Hủy và cược Thương Mại (Trade-In) sẽ không được tính vào Tổng Thắng/Thua hợp lệ.
Tiền Tệ Tổng Tiền Thua (Mỗi Ngày) Thưởng Tối Đa Doanh Thu Yêu Cầu
VND Từ 10.000.000 đến 59.999.999 450.000 x3
Từ 60.000.000 đến 99.999.999 3.000.000
Trên 100.000.000 5.000.000

*Lưu ý: Tổng Thắng/Thua cược hiệu lực sẽ được tính từ 12:00 (GMT + 8) của ngày trước cho đến 11:59 (GMT + 8) của ngày 

           đăng ký khuyến mãi.

  • Thành viên đạt yêu cầu có thể tham gia khuyến mãi này mỗi ngày một lần từ 14:00 (GMT + 8) đến 23:59 (GMT + 8).
  • Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : ” Tái Sinh Tiền Vốn “

Vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 của bạn, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Thể Thao của bạn trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu của

bạn được xét  duyệt.

Ví dụ:

Trích dẫn: “TÁI SINH TiỀN VỐN”

Nội dung: Tên tài khoản CMD368 – XXX

  • Thành viên cần phải hoàn thành doanh thu tại Ví Thể Thao là nhân 3 lần (x 3) trước khi thực hiện rút tiền.

Ví dụ:

Số tiền thưởng: 450.000VND

Điều kiện: 450.000VND x 3 = 1.350.000VND

  • Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được Khuyến mãi này, thì tất cả tiền thưởng và

tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy bỏ.

  • Thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.
  • Khuyến mãi có thể được kết hợp với những Khuyến mãi khác trang Cmd368.
  • Các quy định chung về chương trình khuyến mãi Cmd368 được áp dụng.

Truy cập link vào nhà cái Cmd368 sau đây để đăng ký nhanh nhất: