NHẬN ĐẾN 2,000,000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ TẠI TRÒ CHƠI CHỈ CÓ TẠI FUN88

Khuyến mãi Fun88
Chương trình khuyến mãi hoàn trả này bắt đầu vào từ lúcTừ 01/06/2021 (00:00 GMT+8) và kết thúc vào ngày 30/06/2020 (23:59 GMT+8) ,chương trình khuyến mãi này áp dụng cho1.000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Trò Chơi trước đó.
Sản phẩm: Trò Chơi Fun88

Chi tiết thưởng chương trình khuyến mãi

 Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng khi cập nhật ngay khi gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào tài khoản Trò Chơi Fun88 lên đến 2,000,000 VNĐ. Tiền gửi tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 đồng. Tiền gửi tối đa để đăng ký khuyến mãi này là 200,000 đồng.

Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền Tiền Thưởng Tối Đa Tiền Gửi Tối Thiểu
100% x20 2,000,000 VNĐ 200,000 VNĐ

Ví dụ:
Tiền gửi = 1,000,000 VNĐ
Tiền thưởng = 100% x 1,000,000 VND = 1,000,000 VNĐ
Doanh thu yêu cầu = (1,000,000 VND + 1,000,000 VND) x 20 = 40,000,000 VNĐ

Cách tham gia chương trình khuyến mãi

Để nhận thưởng, thành viên gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào ví tiền Trò Chơi Fun88. Sau đó truy cập vào trang Khuyến Mãi/ Thành Viên Mới / Chọn “THƯỞNG ĐĂNG KÝ – 100% CẬP NHẬT NGAY TẠI TRÒ CHƠI!”
Tiền thưởng nạp lại cập nhật ngay tại Trò Chơi Fun88 sẽ được cập nhật ngay khi tiền gửi/chuyển khoản được xác nhận thành công. Tài khoản Trò Chơi Fun88 sẽ bị khóa lại (không thể chuyển khoản đến tài khoản khác hoặc rút tiền) cho đến khi đáp ứng được doanh thu 20 lần theo yêu cầu.

Điều kiện và cơ cấu chương trình khuyến mãi

  • Trường hợp thành viên hoàn thành doanh thu yêu cầu hoặc số dư tại tài khoản Trò Chơi thấp hơn hoặc bằng 1.000 VNĐ, thành viên chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản fun88..
  • Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải đượ trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.
  • Trường hợp thành viên muốn đăng ký thưởng SOS, tất cả các phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản Trò Chơi Fun88 bao gồm các trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy. Tiền thưởng mà thành viên đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.
  • Doanh thu tại Table Games, Card Games và PT Slot và game Câu Cá không được áp dụng cho khuyến mãi này.
  • Mọi quy định chung về CTKM của nhà cáI đều sẽ được áp dụng triệt để.
  • Các quy định chung về chương trình khuyến mãi fun88 promotion được áp dụng.

Truy cập link fun88 sau đây để đăng ký nhanh nhất: