LIVE CASINO GIẢI ĐẤU TRIỆU ĐÔ CÙNG NHÀ CÁI M88

Khuyến mãi M88

Diễn ra từ ngày 01/08/2021 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 31/08/2021 10:59 AM (GMT+7). . Bạn còn chần chừ giừ mà không tham gia M88 ngay hôm nay!

Chi tiết thưởng chương trình khuyến mãi

  1. Chương trình dành cho tất cả thành viên M88.
Thời gian khuyến mãi (GMT +8)
Từ 06:00 03/06/2021 đến 05:59 29/07/2021
   1. Vào mỗi tuần (từ thứ 5 tuần này đến thứ 5 tuần sau), 4 giải đấu sẽ diễn ra ở các bàn chơi Live Casino: Giải đấu Roulette, Mega Wheel, Baccarat, Blackjack. Thành viên tham gia hợp lệ sẽ nhận được tiền thưởng từ nhà cung cấp Pragmatic Play – Studio M88 Europe.
   2. Thành viên chiến thắng mỗi giải đấu khi tích lũy được số điểm cao nhất dựa vào kết quả liên hoàn thắng (các vé thắng liên tiếp).
   3. Tỷ lệ thắng hợp lệ:

  Tiền cược thắng/ Tiền đặt cược = kết quả lớn hơn 1. Trường hợp tỷ lệ thắng bằng chính xác 1, vé cược đó sẽ không được tính (bỏ qua) và sẽ không ảnh hưởng đến Liên hoàn thắng.

Bảng tỷ lệ thắng
Giải đấu Roulette Mega Wheel Blackjack Baccarat
Tiền cược tối thiểu 14 VND 14 VND 280 VND 14 VND
Tỷ lệ thắng 2x 1x 1x 1x
Ví dụ hợp lệ Ví dụ không hợp lệ
tại giải  Baccarat
– Tiền đặt cược chính 2,300 VND > Kết quả Thắng
– Thanh toán 4,485 VND (Tiền cược + Thắng)
– Tỷ lệ thắng: 4,485/2,300 = 1,95 >> Hợp lệ
tại giải Blackjack
– Tiền đặt cược cùng 1 ván bài:
2,300 VND (vé 1) > Kết quả Thắng
2,300 VND (vé 2) > Kết quả thua
– Thanh toán vé 1 = 4,600 VND
– Tỷ lệ thắng: 4,600 (Tiền thanh toán)/4,600 (Tiền cược 2 vé) = 1 > Không hợp lệ (bỏ qua)
  1. Cách tích lũy điểm:
Liên hoàn thắng Điểm tích lũy
1 0 Ví dụ:
2 1 Liên hoàn thắng Điểm tích lũy
3 2 1 0
4 5 2 1
5 15 3 2
6 50 4 5
7 200 5 15
8 750 Tổng 23 x 1,000 = 23,000
9 2,500
10 8,000
11 25,000
12 50,000
13 100,000
14 200,000
Từ 15 vé thắng liên tiếp trở lên 500,000
  1. Cơ cấu tiền thưởng hàng tuần:
Giải Roulette
Xếp hạng Số giải VND Quy định
1 1 140,000,000 – Tất cả loại cược ở bàn chơi đều hợp lệ ngoại trừ các cược: Đỏ/Đen, Chẵn/Lẻ, 1-18/19-36.
– Nếu thành viên cược kết hợp Đỏ/đen, Chẵn/Lẻ, 1-18/19-36 với các loại cược Tỷ lệ cược cao hơn (cột, dozen, sáu dòng, góc, phố, split và straight up) trong 01 vòng, chỉ cược có Tỷ lệ thắng cao hơn mới được tính.
2 1 84,000,000
3 – 5 3 56,000,000
6 – 10 5 28,000,000
11 – 20 10 14,000,000
21 – 40 20 5,600,000
41 – 100 60 2,800,000
101 – 200 100 1,400,000
201 – 500 300 560,000
501 – 1000 500 280,000
Tổng 1,000 1,400,000,000
Giải Mega Wheel – Blackjack – Baccarat
Xếp hạng Số giải VND Quy định
1 1 140,000,000 – Giải Mega Wheel: Tất cả loại cược ở trò chơi đều hợp lệ
– Giải Blackjack: Chỉ những Cược Chính Thắng mới được xem là hợp lệ, các loại Cược Phụ, Cược Hòa (hoàn tiền cược) không tính vào chương trình này. Cược tách bài (Split) và Cược Nhiều Chỗ được tính là 1 hand trong Blackjack và sẽ được tính cùng nhau.
– Giải Baccarat: Chỉ những vé cược thắng từ các cửa Banker, Player và Hòa mới được xem là hợp lệ. Các loại Cược Phụ, Cược Hòa (hoàn tiền cược) không tính vào chương trình này. Nếu thành viên cược ở nhiều bàn Baccarat, thì mỗi bàn thắng đủ điều kiện trên (các) Cược Chính sẽ được tính riêng cho mỗi bàn tham gia.
2 1 70,000,000
3 – 5 3 28,000,000
6 – 10 5 14,000,000
11 – 15 5 5,600,000
16 – 20 5 2,800,000
21 – 100 80 1,400,000
101 – 250 150 560,000
251 – 600 350 280,000
Tổng 600 700,000,000
 1. Chỉ có tiền cược thật mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược Hủy, cược 2 bên sẽ không tính vào chương trình này.
 2. Tiền thưởng được cập nhật trong vòng 5 ngày từ ngày kết thúc tiến hành rút tiền m88..
 3. Mọi quy định chung về CTKM của nhà cáI đều sẽ được áp dụng triệt để.
 4. Các quy định chung về chương trình khuyến mãi m88 promotion được áp dụng.

Truy cập link m88 sau đây để đăng ký nhanh nhất: